Blog

လၢႆးၸႂ်ႉၾွၼ်ႉ Shan ၼႂ်းဝႅပ်ႉ HTML/CSS

1. ၸႂ်ႉ external CSS သႂ်ႇ CSS link ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႂ်းၵႄႈ <head> … </head> ၶွင်ၾႆႇ .html ၵႂႃႇတီႈ CSS သေသႂ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇ font-family: ‘Shan’, sans-serif; တီႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၾွၼ်ႉတႆး […]

Read more

လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တႃႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႆးၸိူဝ်း ၽိုၵ်းသၢင်ႈဝႅပ်ႉၽႃႇသႃႇတႆးၼၼ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်တေလႆႈ ထူပ်းႁၼ်ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ၾွၼ်ႉတႆးသႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၾွၼ်ႉတႆးဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ပလၢဝ်ႊသိူဝ်ႊ (browsers) လႄႈ API ၵမ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းတႃႇႁႃၾွၼ်ႉတႆးတႃႇဝႅပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ ၼႄလွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉၸႅင်ႈလႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈမီးဢေႇတႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိုဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႆးလၢႆၸဝ်ႈ လၢႆႈမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ […]

Read more

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.